LED小型投光器

製品MENU

本体にカーボン樹脂を採用した超軽量小型投光器。電源内蔵で施工も容易。

本体にカーボン樹脂を採用した超軽量小型投光器。電源内蔵で施工も容易。

ラインアップ中角タイプ

 • 中角タイプ
 • 広角タイプ
 • 超広角タイプ
 • 重耐塩仕様
  中角タイプ
 • 重耐塩仕様
  広角タイプ
 • 重耐塩仕様
  超広角タイプ
 • 詳細はこちら>
 • 詳細はこちら>
 • 詳細はこちら>
 • 詳細はこちら>
 • 詳細はこちら>
 • 詳細はこちら>
 • 詳細はこちら>
 • 詳細はこちら>